Μάθημα Χορωδίας για το Νηπιαγωγείο

Τα νήπια στο μάθημα αυτό μυούνται στη μουσική, μέσα από το πιο φυσικό μουσικό όργανο που διαθέτουν όλα τα παιδιά , την ανθρώπινη φωνή.

Η σημασία της φωνητικής εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία. Η συμβολή της μουσικής στη συναισθηματική, σωματική, πνευματική, αισθητική ανάπτυξη του παιδιού είναι αναμφίβολη.

Ο πιο άμεσος τρόπος να βιώσουν τα παιδιά τη μουσική, ειδικά στις μικρές ηλικίες είναι το τραγούδι, φορέας διαμόρφωσης κοινωνικής συνείδησης, διαιώνισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με τις νεότερες Μουσικοπαιδαγωγικές έρευνες (Gordon) η ανάπτυξη της γλώσσας και της μουσικής ακολουθούν μία παράλληλη πορεία.