ΑΓΓΛΙΚΑ

Στιγμιότυπο από το μάθημα των Αγγλικών του Νηπιαγωγείου.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Φωτογραφίες από το μάθημα Αγγλικών των τμημάτων του Βρεφικού – Μεταβρεφικού Σταθμού.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΑΒΥ ORFF

Στιγμιότυπο από το μάθημα Μουσικής στο Βρεφικό τμήμα.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Φωτογραφία από το μάθημα Γυμναστικής τμήματος Προ-προνηπιων.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Φωτογραφίες από το μάθημα του Θεατρικού Παιχνιδιού των τάξεων του Νηπιαγωγείου μας.

ΣΚΑΚΙ

Στιγμιότυπο από το μάθημα σκάκι του νηπιαγωγείου.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Στιγμιότυπο από το μάθημα Μουσικής σε τμήμα του Προνήπιου.

ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ

Στιγμιότυπο από το μάθημα της Χοροκίνησης σε τμήμα Προ-προνήπιου.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Στιγμιότυπο από το μάθημα Γυμναστικής του Νηπιαγωγείου.

ΜΟΥΣΙΚΗ BABY ORFF

Στιγμιότυπο από το μάθημα μουσικής στο Μεταβρεφικό μας τμήμα.