Βραβείο Καινοτομίας

Βράβευση του Βρεφονηπιακού Σταθμού τα ” Ζουζουνάκια” με το Βραβείο – Έπαινος όσον αφορά την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ενσωμάτωση καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία) από το Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρήτης. Η βράβευση έγινε παρουσία πλήθος κόσμου στο Επιμελητήριο Κρήτης, αίθουσα “Καστελλάκη” την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011.

Το επιμελητήριο Ηρακλείου ,μέλος του Εnterpise Europe Network, βράβευσε την επιχειρηματική δραστηριότητα, σε μια προσπάθεια ανάδειξης και προβολής καλών επιχειρηματικών πρακτικών που μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα για την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας.