Βιωματικές Δράσεις 16 Ιανουαρίου 2023

Στιγμές από την εκδρομή των τμημάτων του νηπιαγωγείου μας στην εκπαιδευτική έκθεση: ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και παρακολούθησαν το πρόγραμμα:

«Νερό: Η Δύναμη Μιας Σταγόνας».

Σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν:

Τον κύκλο του νερού, γιατί το νερό είναι πολύτιμο και τη σοβαρότητα της μόλυνσης του νερού.