“ΛΑΖΑΡΑΚΙΑ”

Την ημέρα αυτή, σύμφωνα με την παράδοση, οι γυναίκες ζυμώνουν για τα παιδιά μικρά ψωμάκια,
τα «Λαζαράκια», στα οποία δίνουν το σχήμα ανθρώπου σπαργανωμένου, όπως παριστάνεται στις εικόνες ο Λάζαρος.
Έτσι και οι μικροί μας μαθητές δημιούργησαν με τα χεράκια τους τα δικά τους Λαζαράκια
και τραγούδησαν το πιο διαδεδομένο έθιμο αυτής της ημέρας: «Τα κάλαντα του Λαζάρου».