Εκπαιδευτικές Επισκέψεις – Περιβαλλοντικές Δράσεις

Τα τμήματα του Προνηπιαγωγείου μας επισκέφθηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Αρκούδα και Φώκια εκπέμπουν σήμα κινδύνου.
Η αρκούδα και η φώκια απεγνωσμένες φθάνουν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και ζητούν βοήθεια, καθώς οι βιότοποί τους (τα δάση και οι ακτές) έχουν υποβαθμιστεί και έχουν συρρικνωθεί από τους ανθρώπους.
Μαθητές και Νηπιαγωγοί, μαζί με τους παιδαγωγούς του Μουσείου, προσπάθησαν να τις βοηθήσουν και να προβληματιστούν για το αν τα δύο ζώα θα μπορούσαν να ζήσουν σε διαφορετικούς βιότοπους μαθαίνοντας έτσι για τις προσαρμογές των ζώων στο περιβάλλον τους αλλά και για τη συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στη φύση και τους οργανισμούς της.