Εκπαιδευτικές Δράσεις 23 Νοεμβρίου 2022

Τα τμήματα του Νηπιαγωγείου μας στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Νέα Αλικαρνασσό!
Σκοπός της συγκεκριμένης επίσκεψης ήταν η εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής,

με στόχο την απόκτηση σωστής οδικής συμπεριφοράς και την καλλιέργεια θετικών προτύπων κυκλοφοριακής κουλτούρας.