Περιβαλλοντικές Δράσεις 18 Νοεμβρίου 2022

Για μια ακόμη χρονιά το σχολείο μας ως οικολογικό σχολείο και μέλος της HELMEPA, πήρε μέρος στον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό των Ακτών 2022,

όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές του 6θεσιου νηπιαγωγείου μας, συμμετείχαν στην εκστρατεία καθαρισμού της HELMEPA: “Παίρνω Μέρος, Γίνομαι Η Λύση”.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στην παραλία Ανάληψης Χερσονήσου, στέλνοντας με αυτή την πρωτοβουλία μήνυμα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος!!